FUNKCIONALNOSTI

Kako vam ZEV Plus može pomoći?

ZEV Plus je aplikacija koja omogućava jednostavnu evidenciju podataka o zajednicama etažnih vlasnika, obračun mjesečnih troškova održavanja, evidenciju podataka o uplatama i troškovima zajednice, kao i jednostavan uvid u sve potrebne informacije za različite vrste korisnika. Unos podataka o uplatama i troškovima vrši ovlaštena osoba ZEV, na osnovu podataka iz bankovnih izvoda o promjenama stanja računa ZEV. U skladu sa podacima definisanim na nivou ZEV, automatski se obračunavaju troškovi održavanja i generišu mjesečna zaduženja za sve prostore zajednice (stanovi, garaže, poslovni prostori) u skladu sa Zakonom o održavanju zgrada Republike Srpske. Podržan je i obračun i raspodjela zajedničkih troškova tekućeg održavanja (voda, električna energija, i sl.) u zgradama u kojima se ovi troškovi ne obračunavaju individualno. Omogućeno je jednostavno generisanje i štampanje mjesečnih računa i opomena za dužnike sa prikazom trenutnog salda prostora i zaduženja za tekući mjesec, kao i elektronska dostava računa na email. Podaci koji se evidentiraju u aplikaciji predstavljaju osnovu za izradu finansijskih izvještaja ZEV, kao i eventualne tužbene zahtjeve za vlasnike prostora koji ne izmiruju svoje obaveze.

Aplikacija je dostupna u formi veb portala kome je moguće pristupiti preko interneta korišćenjem različitih uređaja (računari, tableti, pametni telefoni). Za pristup aplikaciji je potrebno imati registrovan korisnički nalog. Ukoliko ste vlasnik prostora i Vaš ZEV već koristi aplikaciju, možete se samostalno registrovati pomoću koda koji je prikazan na računu za troškove održavanja. Ako želite da Vaš ZEV počne da koristi ili isproba aplikaciju, javite nam se na kontakt email ili telefon.

Registracija korisnika

 

Za predsjednike ZEV

 • Evidencija podataka o prostorima (stanovi, garaže, poslovni prostori)
 • Automatski obračun troškova održavanja zavisno od tipa prostora
 • Evidencija uplata i troškova ZEV
 • Uvid u finansijsko stanje ZEV
 • Uvid u finansijsku karticu pojedinačnih prostora
 • Automatsko zaduženje prostora
 • Automatsko generisanje računa i opomena
 • Automatsko slanje računa na e-mail
 • Pregled i štampanje dugovanja
 • Pregled i štampanje računa

Za upravitelje/firme za održavanje ZEV/knjigovodstvene agencije

 • Pristup i upravljanje podacima za više ZEV koje su korisnici njihovih usluga
 • Za svaku ZEV dostupne funkcionalnosti slične kao za predsjednike ZEV
 • Dodatne funkcionalnosti po zahtjevu

Za vlasnike prostora

 • Registracija korisnika za pristup aplikaciji pomoću koda prikazanog na računu
 • Dodavanje više prostora iz različitih ZEV
 • Uvid u finansijsko stanje prostora (pregled zaduženja i uplata, saldo)
 • Pregled računa
 • Prijem računa na e-mail
 • Uvid u finansijsko stanje ZEV (opciono, ukoliko dozvoli ovlaštena osoba ZEV)
CIJENA

Cijena korišćenja aplikacije

Nudimo dvije opcije za korišćenje aplikacije, jednu od njih možete odabrati u skladu sa Vašim potrebama i mogućnostima. Prva opcija podrazumijeva da sami brinete o redovnoj evidenciji podataka i informisanju stanara, a druga da taj posao povjerite našem timu. U oba slučaja, cijena usluge se obračunava na godišnjem nivou, a plaćanje se vrši na godišnjem nivou ili dinamikom koja Vam najviše odgovara.

Opcija 1: Sami vodite evidenciju i štampate račune

U ovom slučaju usluga korišćenja aplikacije se naplaćuje u iznosu od 0,50 KM po prostoru mjesečno. Kao jednostavan primjer kalkulacije ukupne cijene usluge navodimo ZEV sa ukupno 20 prostora (stanova, garaža i poslovnih prostora), gdje cijena usluge na godišnjem nivou iznosi 120 KM (20 x 0,50 KM x 12).

U cijenu usluge uključeno je sljedeće:

 • Korišćenje aplikacije za sve vlasnike prostora u ZEV,
 • Ažuriranje aplikacije novim verzijama,
 • Održavanje aplikacije i zaštita podataka,
 • Tehnička podrška putem emaila i telefona.

Opcija 2: Mi brinemo o evidenciji podataka i štampanju računa

Ukoliko želite da brigu o evidenciji uplata, troškova, reklamacijama, štampanju i dostavi računa povjerite našem timu, ova usluga se naplaćuje dodatnih 0,50 KM po prostoru mjesečno u odnosu na slučaj kada to radite sami. U ovom slučaju, jedna ili više ovlaštenih osoba ZEV i dalje imaju mogućnost uvida u finansijsko stanje ZEV i pojedinačnih prostora, ali nemaju mogućnost unosa podataka. Ukupna cijena usluge za ZEV sa 20 prostora (stanova, garaža i poslovnih prostora) na godišnjem nivou iznosi 240 KM (20 x 1,00 KM x 12). U cijenu usluge je, dodatno na Opciju 1, uključeno:

 • Evidencija uplata i troškova ZEV-a na osnovu elektronskih izvoda iz banke (dnevno),
 • Štampanje i oglašavanje pregleda dugovanja na oglasnoj ploči (mjesečno),
 • Štampanje i dostava računa vlasnicima prostora (kvartalno),
 • Prijem upita i reklamacija vezanih za uplate/dugovanja.
KONTAKT

Kontakt informacije

Možete nas kontaktirati putem email-a ili telefona

Prijava na sistem