FUNKCIONALNOSTI

Kako vam ZEV Plus može pomoći?

ZEV Plus je softver koji omogućava jednostavnu evidenciju podataka o zajednicama etažnih vlasnika, obračun mjesečnih troškova održavanja, evidenciju podataka o uplatama i troškovima zajednice, kao i jednostavan uvid u sve potrebne informacije za različite vrste korisnika. Unos podataka o uplatama i troškovima vrši ovlaštena osoba ZEV ili drugog subjekta (firme angažovane na održavanju ZEV ili knjigovodstvene agencije), na osnovu podataka iz bankovnih izvoda o promjenama stanja računa ZEV. U skladu sa podacima definisanim na nivou ZEV, automatski se obračunavaju troškovi održavanja i generišu mjesečna zaduženja za sve prostore zajednice u skladu sa Zakonom o održavanju zgrada Republike Srpske. Omogućeno je jednostavno generisanje i štampanje mjesečnih računa i opomena za dužnike sa prikazom trenutnog salda prostora i zaduženja za tekući mjesec, kao i elektronska dostava računa na email. Podaci koji se evidentiraju u softveru predstavljaju osnovu za izradu finansijskih izvještaja ZEV, kao i eventualne tužbene zahtjeve za vlasnike prostora koji ne izmiruju svoje obaveze. Softver je dostupan u formi veb portala kome je moguće pristupiti sa različitih uređaja (računari, tableti, pametni telefoni).

Za predsjednike ZEV

 • Evidencija podataka o prostorima (stanovi, garaže, poslovni prostori)
 • Automatski obračun troškova održavanja zavisno od tipa prostora
 • Evidencija uplata i troškova ZEV
 • Uvid u finansijsko stanje ZEV
 • Automatsko zaduženje prostora
 • Automatsko generisanje računa
 • Automatsko slanje računa na e-mail
 • Pregled i štampanje dugovanja
 • Pregled i štampanje računa

Za upravitelje/firme za održavanje ZEV/knjigovodstvene agencije

 • Pristup i upravljanje podacima za više ZEV koje su korisnici njihovih usluga
 • Za svaku ZEV dostupne funkcionalnosti slične kao za predsjednike ZEV
 • Dodatne funkcionalnosti po zahtjevu

Za vlasnike prostora

 • Registracija korisnika pomoću koda prikazanog na računu
 • Dodavanje više prostora iz različitih ZEV
 • Uvid u finansijsko stanje prostora (pregled zaduženja i uplata, saldo)
 • Pregled računa
 • Prijem računa na e-mail
 • Uvid u finansijsko stanje ZEV (opciono, ukoliko dozvoli ovlaštena osoba ZEV)
CIJENA

Cijena korišćenja softvera

Usluga korišćenja softvera se naplaćuje u iznosu od 0,50 KM po prostoru mjesečno, a fakturiše se na godišnjem nivou. Kao reprezentativan primjer kalkulacije cijene usluge navodimo ZEV sa ukupno 20 prostora (stanova, garaža i poslovnih prostora), gdje cijena usluge na godišnjem nivou iznosi 120 KM.

U cijenu usluge uključeno je sljedeće:

 • Korišćenje softvera za sve vlasnike prostora u ZEV
 • Ažuriranje softvera novim verzijama
 • Održavanje softvera i zaštita podataka
 • Tehnička podrška putem emaila i telefona

Opciono, evidencija uplata i troškova ZEV, kao i štampanje pregleda dugovanja i računa, može biti povjerena firmi koja je angažovana na održavanju ZEV, uz dogovor sa firmom za cijenu ove usluge. U ovom slučaju, usluga korišćenja softvera može biti uključena u cijenu mjesečnog održavanja koje naplaćuje firma angažovana na održavanju ZEV. Sličan aranžman se može dogovoriti sa knjigovodstvenom agencijom koja je angažovana na izradi i podnošenju završnog finansijskog izvještaja ZEV prema APIF-u.

KONTAKT

Kontakt informacije

Možete nas kontaktirati putem email-a ili telefona

Prijava na sistem